Hogy Leonardo Fibonacci itáliai matematikusnak voltak-e nyulai, azt nem tudni, de 1202-ben annyira elmélyült a nyúltenyésztés problémájában, hogy az eredmény egy újfajta számsorozat lett, melyet róla neveztek el. A sorozat elemei több természetes képződményben fellelhetőek, például csigaházakban vagy a napraforgóban. Egy rendkívül látványos videó segítségével betekintést nyerhetünk abba, hogy miként jelennek meg a matematikai struktúrák a természetben.
A NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2009.10.1-jén látogatást tett a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Gagarin utcai székházában. A NORRIA egyik legfőbb célkitűzése, hogy feladatát, küldetését, céljait a minőségi elvárások és követelmények figyelembe vételével, a folyamatos fejlődés igényével lássa el. Ezért látogatásunk célja az volt, hogy megismerjük a Teljes Körű Minőségirányítás bevezetésében kiváló eredményeket elért MIHŐ Kft.-t, aki tevékenységéért 2009. március 19-én, Budapesten, a Parlament Felsőházi termében kis- és közepes méretű termelő, vagy szolgáltató szervezet kategóriában, a miskolci szolgáltatók közül első ízben Nemzeti Minőségi Díjat nyert el.
Az ’Open Days’ c. rendezvényt hetedik alkalommal rendezik meg 2009 októberében Európa-szerte. A rendezvény a regionális és kohéziós politika által érintett szereplők legjelentősebb európai találkozója, amely lehetővé teszi a régióknak és a városoknak, hogy bemutassák az európai politikákkal kapcsolatos bevált gyakorlataikat. Az eseménysorozat 2009-ben a „Globális kihívások, európai válaszok” gondolatkör köré épül 4 tématerületre koncentrálva: régiók és éghajlatváltozás, fenntartható növekedés, területi együttműködés és az Európai Unió kohéziós politikájának hatásai és jövője. Brüsszelben 2009. október 5. és 8. között tartják meg a központi programokat várhatóan mintegy 7 000 nemzetközi résztvevővel. Észak-Magyarországot a Regionális Innovációs Ügynökség (NORRIA) és a Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) delegáltjai képviselik az eseményen.
A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség koordinációjával regionális szervezetek, tudásközpontok, önkormányzatok, szakmai szervezetek együttműködésének köszönhetően 2009 szeptemberében elkészült a régió 2010-2013-as időszakra vonatkozó Nemzetközi Együttműködési Stratégiája (ÉM-NES) és Akciótervének első változata. A kapcsolódó vélemények, észrevételek, javaslatok elküldésének határideje: 2009. október 30.
A NORDA – Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közzé tette a 2009. évi Ipari Parkok infrastruktúra-fejlesztése témakörben legfrissebb pályázatait.
Az innovációs, technológiai és ipari parkok fejlesztését, a kis- és középvállalkozások támogatását tűzte ki céljául az a fejlesztési program, amelyet 2,2 millió eurós,- több mint 590 millió forintos - uniós támogatással a következő 30 hónapban valósítanak meg a dél – kelet - európai régió hét országában, köztük Magyarországon.
Az Észak-magyarországi Régió összhangban az Európai Unió elvárásaival, és a hazai gazdaságpolitikai fejlesztési prioritásokkal kiemelten kezeli, meghatározó gazdaságfejlesztő erőnek tekinti a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokat. Ezért a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), mint Magyarország tudomány-, technológia- és innováció-politikájának kidolgozásában és végrehajtásában központi szerepet betöltő szerve fontosnak érzi, hogy a Régióban megjelenjenek olyan források, melynek eredménye a vállalatokat segítő Baross Gábor Program, és amely 2005 óta sikeresen működik a regionális gazdaságfejlesztésben. A Programmal a régió felzárkóztatása; a régió gazdaságának kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése, a régióban tevékenykedő vállalkozások – kiemelten a KKV-k – versenyképességének előmozdítása; a régió innovációs szereplői hálózati együttműködésének erősítése; a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítása kapta a legfőbb hangsúlyt.
A miskolci Admatis Kft. – különböző, kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeknek köszönhetően – két jelentős európai űrkísérletben is részt vehet.

Eseménynaptár