>> Dokumentumtár > Fogalomtár

 

Innováció

Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.

Termék innováció

A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely – annak tulajdonságai és használati módjában – új, vagy jelentősen megújított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat.

Eljárás innováció

Az eljárás-innováció új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező jelentős változtatásokat.

Szervezési innováció

Új szervezési módszer alkalmazása a vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi szervezetében vagy külső kapcsolataiban. Az üzleti gyakorlatban eszközölt olyan változtatások, amelyek a vállalkozáson belül már alkalmazott szervezési módszereken alapulnak.

Marketing innováció

A marketing-innováció olyan új marketingmódszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.

Innovációs projekt

Meghatározott kutatás-fejlesztési feladat, technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv alapján.

 

K+F

A tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek a célja az ismeretanyag bővítése beleértve a természetre, az emberre, a társadalomra és a kultúrára való ismereteket a tudományos eredmények felhasználását, új alkalmazási lehetőségek kidolgozását.

K+F projekttámogatás

Alapkutatásra, ipari kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló projekthez nyújtott támogatás.

Alapkutatás

A számviteli törvény megfogalmazása szerint: az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.

Alkalmazott kutatás

A számviteli törvény megfogalmazása szerint: az alkalmazott kutatás új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek.

Kísérleti fejlesztés

A számviteli törvény megfogalmazása szerint: a kísérleti fejlesztés olyan kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, vagy a már létrehozottak, vagy bevezetettek lényeges javítása.

Szabadalom

A jogszabályi feltételeknek megfelelő találmány feltalálóját és jogutódját megillető jogok és kötelességek összessége. Szabadalmaztatható találmánynak tekinthető minden új, haladást jelentő műszaki megoldás.

Know-how

Vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége.

Licenc

Hasznosítási szerződés (licencia szerződés) alapján kezelt jogosultság, melyben szerzői jogvédelmi, illetőleg az iparjogvédelmi oltalom jogosultja engedélyt ad a hasznosításra, a hasznosító pedig ennek fejében díjat fizet.

Innovációs klaszterek

Független vállalkozások - innovatív induló vállalkozások, kis-és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint kutatási szervezetek - csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban működnek és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és információterjesztéshez.

Kutatási szervezet

Olyan szervezet, amelynek - jogállástól és finanszírozási módjától függetlenül - elsődleges célja az alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján. Ezen szervezetek minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek, azok a vállalkozások, melyek befolyással lehetnek adott kutatási szervezetre, így például részvényesek vagy tagok, nem élveznek preferenciális hozzáférést a szervezet kutatási kapacitásaihoz vagy az általa elért kutatási eredményekhez.

Forrás:

Oslo Manual 2005

www.nkth.gov.hu

146/2007. (VI.26.) Korm. rendelet

Eseménynaptár