>> Dokumentumtár > Jogszabályok

 

 

Általános
 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
 
 
Társasági
 
2008. évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról
2007. évi LXI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
 
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 
2006. évi VI. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
 
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
5/2009. (I. 16.) Korm.rendelete a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról
 
 
Elszámolási
 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 
2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
 
2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
 
2008. évi VII. törvény egyes adótörvények módosításáról
 
2000. évi C. törvény a számvitelről
 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 
2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

330/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 
K+F
 
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
 
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
 
146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
 
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról
 
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról
 
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
 
56/2007. (VI. 20.) OGY határozat Kutatási és innovációs eseti bizottság létrehozásáról
 
3/2008. (HÉ 49.) TNM utasítás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter utasítása a Magyar Szabadalmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 
2/2008. (HÉ 41.) TNM utasítás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 
277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról
 
54/2002. (III. 26.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről
 
29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források terhére az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatások részletes szabályairól és a támogatási jogcímeiről
 
1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról
 
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozat a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről
 
 
Szellemi alkotások
 
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
 
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
 
1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről
 
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 
3/2008. (HÉ 49.) TNM utasítás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter utasítása a Magyar Szabadalmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
 
 

Eseménynaptár