Európai KKV Szakértői Panel Innovációs statisztikák Az új kormány első pályázata Geotermikus energiával zöldségtermesztő nagyhatalom lehet Magyarország Elkészült a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2004-2009. közötti értékelése Javulhat a kkv-k for

2010. augusztus 18., 10:50
Együttműködési megállapodást írt alá az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., valamint a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., a regionális innovációs rendszer további kiterjesztésének megvalósítása érdekében.

 

 
 
Az innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenység, a technológia transzfer fenntartása és fejlesztése meghatározó eleme a régió, és a régió vállalkozásai versenyképességének, amely különös jelentőséggel bír az egyre nehezedő gazdasági körülmények közötti gazdasági pozíciók megőrzésének tekintetében.
A regionális innovációs rendszer működtetéséért felelős NORRIA Innovációs Ügynökség nagyon fontosnak tartja, hogy a régió érintett szervezetei minél szélesebb körben férjenek hozzá az innovációval, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos aktuális információkhoz, pályázati- és forrásbevonási lehetőségekhez. Ugyanakkor hatékony támogatást szolgáltatási rendszerén keresztül csak akkor tud nyújtani, ha ismerettel és információval rendelkezik a régi kistérségeinek vállalkozásai körében elindított kezdeményezésekről, fejlesztési elképzelésekről, amely alapja további projektgeneráló tevékenységnek, a nemzetközi pályázati rendszerbe történő bekapcsolódásnak is.
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztés Ügynökség a regionális tervezés és pályázati rendszer működtetési tevékenységéhez, feladataihoz kapcsolódóan rendelkezik azokkal a feltételekkel, emberi erőforrásokkal, amelyek a kistérségekben történő személyes jelenlétet, a gazdasági szereplőkkel való napi kapcsolattartást lehetővé teszik.

A két szervezet között együttműködés lehetővé és szervezhetővé teszi az innovációval, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos információk vállalkozások felé történő hatékony eljuttatását, illetve a kistérségi kezdeményezéseknek a NORRIA Innovációs Ügynökség felé történő visszacsatolását. Az együttműködés kapcsán szélesebb vállalkozói körhöz juthatnak el a régióban rendelkezésre álló innovációs pályázati források (Baross Gábor)tájékoztatói, hatékonyabbá és biztonságosabbá téve ezen források felhasználását. Lehetővé válik az Innovációs Ügynökség szolgáltatásainak közvetítése a fejlesztések, projektek eredményesebb megvalósítása érdekében, illetve a nemzetközi pályázati program struktúrába (FP7, CIP, INTERREG) szélesebb vállalkozói kör bekapcsolása. Hatékonyabbá és eredményesebbé válik az Innovációs Ügynökség által működtetett regionális innovációs hálózat kutató intézeti és felsőoktatási hátterének igénybevétele. A jelenlegi együttműködés által a Fejlesztési Ügynökség által működtetett regionális hálózat elemei egyben információs pontokként is működnek, amelyek élővé teszik a kistérségekben tevékenykedő vállalkozásokkal való párbeszéd és kétirányú információ-áramlás lehetőségét.

VG

Eseménynaptár