HORIZONT 2020

2014. február 5., 13:30
Az Európai Unió HORIZONT 2020 programja keretében megjelent pályázati kiírások közül az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:

New ICT-based solutions for energy efficiency

Pályázati azonosító: EE-11-2014

Beadási határidő: 2014.06.05

Beavatkozás típusa: RIA (Research & Innovation Actions)

Indikatív költségvetés: 17 m €

Támogatási intenzitás: 100%

Javasolt támogatási összeg: 1,5 - 2 m €

Támogatható projektek száma: 8

Rövid leírás: A fókuszban innovatív IKT ökoszisztémák megalkotásának kell állniuk, amelyek szolgáltatásokat és alkalmazásokat fejlesztenének, az energiafogyasztók (pl. szociális hálók) által szolgáltatott információt, vagy érzékelőket (pl. okos mérőeszközök, okos konnektorok, szociális média) és mikrogenerátorokat felhasználva. Ezek az applikációk lehetnek okostelefon, tablet alkalmazásoktól kezdve komoly játékok is, amelyek felkészítik a fogyasztókat az együttműködés stimulálására és a piacon való teljes részvételre. A javasolt megoldásokat középületekben (beleértve a közigazgatási irodákat, szociális építkezéseket (social housing)) és a közösségek által használt épületekben, valóságos körülmények között szükséges telepíteni és tesztelni. Társadalmi-gazdasági bizonyítékokkal kell szolgálni az IKT beruházások eredményességére vonatkozóan és fenntarthatósági- és a projektet követő, nagyobb léptékű felhasználásra vonatkozó, részletes tervet is ki kell dolgozni.

Különös figyelmet kell fordítani az ún. „cleanweb” megoldásokra, amelyek nemcsak a fogyasztók számára teremtenek jó lehetőségeket, hanem befektetési téren is ígéretesnek mutatkoznak.

Bővebb információ:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2063-ee-11-2014.html

 

Consumer engagement for sustainable energy

Pályázati azonosító: EE-10-2014

Beadási határidő: 2014.06.05. 17:00 (Brüsszeli idő szerint)

Beavatkozás típusa: CSA (Coordination & Support Actions)

Indikatív költségvetés: 42,5 m €

Támogatási intenzitás: 100%

Javasolt támogatási összeg: 1-1,5 m €

Támogatható projektek száma: 28

Rövid leírás: A cél a fogyasztók hétköznapi szokásainak megváltoztatása (pl. otthon, a munkahelyen, az iskolában), a piaci szegmentációt használva és az AIDA (Awareness – Interest – Desire – Action) program utolsó lépésére, az akcióra fókuszálva. Prioritásként kezelendőek a legjelentősebb energiafelhasználásért felelős berendezések (pl. fűtés és hűtés, világítás, háztartási felszerelések és szórakoztató elektronika), csakúgy, mint a kisléptékú energiapiaci termékek. Oktatási tevékenységek vagy eszközök szükségesek lehetnek pl. a fogyasztóknak segítségül az energiaszámlák és címkék értelmezésében, az IKT készülékek és eszközök előnyeinek kihasználásában az energiafelhasználásuk nyomonkövetésére és elemzésére,  a bizalom fokozásában az egyéni okos mérőeszközök vagy energia auditok alkalmazására,  vagy a közösségi megújuló energia projektekben való részvételben (pl. RES fogyasztói szövetkezetek, közösségi tulajdonban lévő projektek, stb.. Az akcióknak a nemek közötti különbségeket is figyelembe kell venniük amikor az releváns, és be kell vonniuk gyártókat, viszonteladókat és fogyasztói egyesületeket  is amikor ezek döntéshozó szerepet tölthetnek be. A szociális innovációknak és innovatív technológiáknak (pl. okos mérőeszközök/berendezések/IKT) a használatát fontolóra kell venni, amikor ezek hozzáadott értéket képviselnek, különösen a fiatalabb generációk esetében. További alapvető tevékenységek is szerepet játszhatnak, amelyek a fogyasztók- és más szereplők nézőpontjainak, motivációjának és viselkedésének a jobb megértését szolgáltják (pl. a termékcímkék és épület tanúsítványok értelmezése, a férfiak és nők eltérő fogyasztási szokásai) feltéve, ha az eredményeik közvetlenül szolgálják a fogyasztó-központú kezdeményezések hatékonyságának javítását.

Bővebb információ:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2360-ee-10-2014.html

 

Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures

Pályázati azonosító: EE-07-2014

Beadási határidő: 2014.06.05. 17:00 (Brüsszeli idő szerint)

Beavatkozás típusa: CSA (Coordination & Support Actions)

Indikatív költségvetés: 42,5 m €

Támogatási intenzitás: 100%

Javasolt támogatási összeg: 1,5-2 m €

Támogatható projektek száma: 21

Rövid leírás: A cél a hatóságok felkészítése ambíciózus energiapolitikák és tervek (pl. a Covenant of Mayors kezdeményezés keretében) elkészítésére, finanszírozására és végrehajtására, megbízható adatok és elemzések alapján. A közszereplőket ösztönözni kell, hogy a magas energiamegtakarítási potenciállal rendelkező szektorokra fókuszáljanak, mint pl. az épületek, ipar és városi közlekedés. A földrajzi lefedettséget megfelelően indokolni szükséges az európai szintű hozzáadott érték alapján. A kapacitásépítésnek a projektjavaslatok szerves részét kell képeznie.

A következő akciók mind a tárgykörhöz tartoznak:

  • A tagállamok kapacitásának növelése az új Energiahatékonysági Irányelvnek való megfelelés érdekében.
  • A kereslettel kapcsolatos kérdéskör vizsgálata a nemzeti energiaszabályozó hatóságok által (pl. keresletre adott válasz, tarifák tervezése, generációs megfelelőség (generation adequacy) értékelése).
  • Kapacitásépítés az integrált energia, szállítás mobilitás, és földhasználat-tervezés közösségi és városi szinten.
  • Hatóságok hatékonyabb kapcsolódásának támogatása a helyi, regionális és nemzeti szintekkel az integrált fenntartható energia akciótervezés megvalósítása, valamint a szinergiák és méretgazdaságosság megvalósítása érdekében.
  • Új hálózatok létrehozása, vagy a meglévők jobb kihasználása és más módszerek a tudás terjesztésére és a fenntartható energiával kapcsolatos tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjének ösztönzésére.
  • Nagyszabású kapacitásépítés innovatív finanszírozás témakörben a hatóságok meghatározott csoportjainak (pl. a nemzeti-, helyi- és regionális hatóságok, energiaügynökségek, a strukturális és kohéziós alapokat menedzselő hatóságok).
  • Sztenderd energiamegtakarítási csomagok kialakítása és megvalósítása a háztartások, közszféra és ipar számára különösen az Energiahatékonysági Irányelv 7. cikke szerint.

Bővebb információ:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-ee-07-2014.html

 

Eseménynaptár