Újabb lehetőség a szellemi tulajdon védelmére

2014. január 23., 10:25
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a hét Regionális Innovációs Ügynökség, így a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. is, megerősítették a korábbi évekre is visszanyúló közös tevékenységüket, és együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten, a hivatal székházában, 2014. január 22-én.

Az SZTNH az elkövetkező években is folytatni kívánja a kis- és közepes vállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatosságának fokozását és azok információs ellátottságának növelését célzó, 2004. évben elindított Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó Cselekvési (VIVACE) akcióprogramját, amelyben továbbra is kiemelt szerepet szán szakmai partnereinek.

A regionális innovációs ügynökségeknek változatlan célja, hogy – 2004 óta országos hálózatként működve − elősegítsék az adott régió nemzetközi versenyképességének a növekedését, az innováció- és vállalkozásorientált fejlesztéseket, innovációs szolgáltatásokat nyújtsanak, valamint összefogják az innovációs folyamatban érdekelt regionális szervezeteket. E törekvésben a szellemitulajdon-védelmi szempontok kiemelt szerepet kapnak.

A megállapodás arra is kitér, hogy a szellemitulajdon-védelmi tudatosság növelése, illetve a kkv-k szellemitulajdon-védelmi ismereteinek további bővítése érdekében a NORRIA székhelyén információs pontot működtet.

Eseménynaptár