Innovatív beszerzéssel a minőségi közszolgáltatásokért

2013. április 26., 09:17
A Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PcP) meghonosítása

Az EU2020, amely az Európai Uniónak a 2014-2020-as időszakot felölelő növekedési stratégiája, kiemelt célként kezeli az európai gazdaság intelligenssé, fenntarthatóvá és inkluzívvá válását. Az ennek megvalósítását segítő intézkedések között fontos szerepet kap az innovatív beszerzési eljárások bevezetésének ösztönzése, amely módszerek alkalmazásával a tagállamok, illetve közfinanszírozású intézményeik

 • megtakarítást érhetnek el az éves szinten közbeszerzésekre fordított költségvetésben, és az így megtakarított keretösszegeket KFI támogatási programokra is fordíthatják;
 • az igény-orientált beszerzési struktúrák eredményeként létrejövő, testreszabott megoldások alkalmazásával minőségi javulást érhetnek el a közszolgáltatásokban;
 • hozzásegíthetik a mikro-, kis- és középvállalkozásokat olyan megbízások elnyeréséhez, amelyek eddig számukra elérhetetlennek bizonyultak.

Az innovatív beszerzési eljárások egyik típusa a Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, PcP)[1], amely a közszféra számára költségcsökkentő, illetve hatékonyságnövelő módszer, és az innovációt a keresleti oldalról erősíti. A kockázatok és a hasznok megosztásán alapuló PcP a köz- és a magánszféra együttműködésével segíti elő olyan új technológiák, termékek, illetve szolgáltatások létrehozását, amelyek korszerű megoldást jelentenek a közintézmények problémáira.

Ami a PcP lebonyolítását illeti, a közbeszerzésre kötelezett szervezet a felmerült közszolgáltatási igényre, amennyiben a piacon nincs elérhető megoldás, egy, az EU elképzelésében négy lépcsős (ötlet – megvalósíthatósági tanulmány – prototípusgyártás – kereskedelmi bevezetést megelőző tesztelések; lásd ábra) folyamat során új, testreszabott megoldások kifejlesztését segítheti elő, társfinanszírozásban a fejlesztő vállalkozásokkal. Az így létrejött termék további hasznosításának feltételeiről felek szerződésben állapodnak meg. A PCP folyamatát – sikeres fejlesztés esetén – a kereskedelmi végtermék közbeszerzése követheti. A PCP keretében történő szolgáltatás-megrendelések kivételt képeznek a közbeszerzési szabályozás hatálya alól, az uniós alapelveknek azonban a közbeszerzést megelőző fejlesztési szakaszban is érvényesülniük kell (transzparencia, verseny stb.).

A Nemzetgazdaság Minisztérium (NGM) megbízásából a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), figyelembe véve a hazai sajátosságokat, kidolgozott egy nemzeti PcP modellt. A folyamat itt három szakaszból áll:

 

A tervezett nemzeti PcP eljárásban az alábbi szereplők vesznek részt:

 1. a Nemzeti PcP programkoordinátor (NP) felel majd az országos szintű koordinációért, illetve elvégezi az előzetes igényfelmérő kutatásokat az egyes ágazati állami szereplőket összefogó közfinanszírozású szervezeteknél.
 2. Folyamatgazda (FG) – Közfeladatokat ellátó, közfinanszírozású szervezet. Feladata az igények beazonosítása, a hatáskörében futó PcP program szakmai felügyelete és lebonyolítása, a program részfinanszírozása.
 3. Hasznosító Szervezet (HSZ) – Közbeszerzés kiírására törvényileg kötelezett állami intézmény, amely a PcP program eredményeinek hasznosítójává válik (megegyezhet az FG-vel).
 4. Projekt (ötlet) Gazda (PG) – A PcP programra jelentkező, a felmerült közszolgálati igényekre innovatív megoldással rendelkező gazdasági társaság,  amelynek két szakaszban (prototípusgyártás és kereskedelmi bevezetést előkészítő termékfejlesztés) nyílik lehetősége ötletének továbbgondolására, projektjének megvalósítására.
 5. Beszállító (B) – A Hasznosító szervezet által egy adott PcP programkiíráshoz igazodó közbeszerzésre ajánlatott benyújtó, majd a megbízást elnyerő társaság, amely azonban nem csak olyan szervezet lehet, ami részt vett a PcP folyamatban.

A PcP a hatályos magyar szabályozási környezetben megvalósítható beszerzési modell, amely főként az alábbi területeken alkalmazható:

 • e-kormányzat;
 • egészségügy;
 • közvédelem és közbiztonság;
 • megújuló energiaforrások;
 • információs és kommunikációs technológiák;
 • közlekedés.

A NIH idén tervezi egy nemzeti PcP kísérleti program indítását, amelyhez jelenleg partnereket keres.

 

Eseménynaptár